Disclaimer

01

www.nettactics.nl

Op het gebruik van deze website (www.nettactics.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

02

Gebruik van informatie

Peter Kastelein Beheer B.V streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Peter Kastelein Beheer B.V niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Peter Kastelein Beheer B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Peter Kastelein Beheer B.V en de gebruiker van de website ontstaan.

03

E-mail

Peter Kastelein Beheer B.V garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Peter Kastelein Beheer B.V te corresponderen, accepteert u dit risico.

04

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Peter Kastelein Beheer B.V heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Peter Kastelein Beheer B.V aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

05

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Peter Kastelein Beheer B.V zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Peter Kastelein Beheer B.V daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Maak een afspraak
om uw disclaimer te bespreken

Bekijk ook

Privacyverklaring

Een must voor iedere serieuze website! En bovendien wettelijk verplicht als u persoonsgegevens op wil slaan.

Cookieverklaring

Dat heeft tegenwoordig echt iedere site nodig, want hoe simpel de site ook is, er worden bijna altijd cookies gebruikt.

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn bij zakendoen belangrijk. Of u nu met ondernemingen of particulieren zaken doet.